Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Vi fokuserar kontinuerligt på innovation och FoU. Vår målsättning är att vara den teknologiska ledaren inom våra industrier. Vi tänker globalt och handlar lokalt.