Du är här:

Wärtsiläs utsikter för 2011

Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2011 ökar med 3-5% medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före poster av engångskaraktär) kommer att ligga kring 11%.