Du är här:

Styrelsens förslag till dividend

Styrelsen föreslår en dividend på 1,75 euro per aktie och en extradividend på 1,00 euro per aktie dvs. totalt 2,75 euro per aktie för den räkenskapsperioden som slutade 31.12.2010. Wärtsiläs utdelningsbara medel uppgick i slutet av perioden till 901.099.082,48 euro.