Du är här:

Strategi

Wärtsiläs strategiska målsättning är att förstärka bolagets ledande ställning på dess marknader och garantera en fortsatt tillväxt genom att erbjuda kunderna den bästa verkningsgraden under produkternas livscykel. Detta möjliggörs av ett integrerat utbud av utrustning och lösningar som kombineras med ett omfattande serviceutbud som sammanfaller med kundernas behov runt om i världen. Grunden för Wärtsiläs konkurrensfördel är bolagets kontinuerliga fokus på innovation och FoU och målet att vara den teknologiska ledaren inom sina affärsområden. Wärtsiläs förmåga att fokusera på långsiktiga affärsfaktorer, den starka finansiella basen och snabbhet i att anpassa sig till föränderliga marknadsförhållanden ger bolaget en stark grund för förverkligandet av strategin.

Strategiska förvärv, samföretag och utbyggnad av nätverket under 2010

I maj ingick Wärtsilä avtal om ett samföretag med det ryska bolaget Transmashholding (TMH). Företaget ska tillverka moderna universaldieselmotorer i Ryssland. Motorerna, inklusive en ny och tekniskt avancerad version av Wärtsilä 20-motorn, kommer att användas i rangerlok och olika marin- och kraftapplikationer. Bolagen kommer att planera järnvägsapplikationen tillsammans. Wärtsilä och TMH har även för avsikt att utvidga samföretagets verksamhet till att omfatta utveckling och tillverkning av andra dieselmotormodeller i framtiden. Värdet av Wärtsiläs investering i samföretaget är cirka 30 miljoner euro och enligt plan inleds tillverkningen av motorerna 2012.

Under räkenskapsperioden fortsatte Wärtsilä att expandera sitt servicenätverk genom att öppna ett nytt kontor och en ny verkstad i Panama.

Långsiktiga finansiella målsättningar

Wärtsilä har omdefinierat sina långsiktiga finansiella mål. Målet är att vår omsättning ska växa snabbare än den globala BNP-tillväxten. Vårt mål för rörelsevinstmarginalen (EBIT%) är 14% på toppen av konjunkturcykeln. I konjunkturdalarna är vårt mål att hålla rörelsevinstmarginalen på en nivå som överstiger 10%. Målet är att bibehålla vår skuldsättningsgrad under 50%. Vårt mål är att betala en dividend på 50% av resultatet per aktie.