Du är här:

Tillverkning och forskning & utveckling

Tillverkning

År 2010 präglades av omstruktureringen och omorganiseringen av Wärtsiläs fotavtryck inom tillverkningen och åtgärder vidtogs under hela året.

Förberedelserna för att inleda tillverkningen av propellrar med vridbara blad (CP) i samföretaget Wärtsilä CME Zhenjiang Propeller Co. Ltd. i Zhenjiang, Kina, framskrider planenligt. Största delen av den utrustning som behövs kommer att flyttas från Wärtsiläs fabrik i Drunen. Enligt planen ska den nya fabriken invigas och de första leveranserna vara klara under andra kvartalet 2011.

Verksamheten i Wärtsiläs och Transmashholdings samföretag i Ryssland i anslutning till tillverkningen av moderna universaldieselmotorer, inklusive en ny och tekniskt avancerad version av Wärtsilä 20-motorn, som kommer att användas i rangerlok samt för olika marin- och kraftverksapplikationer, framskrider planenligt. Det första testloket startades i slutet av året.

Levererade megawatt      
  2010 2009 Förändring, %
Power Plants 3 442 2 886 19,3
Ship Power, egna leveranser 2 057 3 293 -37,5
Wärtsiläs leveranser totalt 5 498 6 179 -11,0
Licenstillverkarnas leveranser 3 193 3 311 -3,6
Leveranser totalt 8 691 9 490 -8,4

Forskning och utveckling

Grunden för Wärtsiläs konkurrensfördel är bolagets kontinuerliga fokus på innovation och FoU och dess mål att vara den teknologiska ledaren inom sina affärsområden. Detta förverkligas genom en strömlinjeformad produktportfölj och genom att integrera produkter till större lösningar. Miljölösningar utgör en integrerad del av Wärtsiläs produktportfölj. Wärtsiläs FoU-verksamhet fokuserar på produkter och lösningar som är bränsleeffektiva, tillförlitliga och säkra, kostnadseffektiva i drift och som ger upphov till minimala miljökonsekvenser under deras livscykel. Wärtsilä håller på att förnya sitt utbud av 4- och 2-taktsmotorer för att bemöta de behov som den strängare miljölagstiftningen medför.

År 2010 uppgick Wärtsiläs forsknings- och utvecklingskostnader till 141 miljoner euro (141), dvs. 3,1% av omsättningen.