Du är här:

Personal

Wärtsilä hade 17.528 (18.541) anställda i slutet av december 2010. Antalet anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden var 18.000 (18.830). Ship Power hade 969 (1.140) anställda. Power Plants hade 835 (835) anställda, Services hade 11.150 (11.219) anställda medan tillverkningen och FoU (Wärtsilä Industrial Operations) hade 4.210 (4.911) anställda.

Av Wärtsiläs totala personal fanns 19% (19) i Finland, 6% (8) i Nederländerna och 31% (31) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 31% (30), varav 7% (7) fanns i Kina, 6% (6) i Indien, 5% (5) i Singapore och 14% (12) i övriga Asien.