Du är här:

Orderingång och orderstock

Orderingången ökade

Wärtsiläs orderingång under räkenskapsperioden uppgick till 4.005 miljoner euro (3.291), en ökning med 22%. Orderingången jämfört med faktureringen var 0,88 (0,63). Under räkenskapsperioden var Ship Powers orderingång 657 miljoner euro (317), en ökning med 107% jämfört med motsvarande period året innan. Marknaden uppvisade små tecken på återhämtning under första kvartalet 2010, vilket resulterade i en ökad orderaktivitet för Wärtsilä Ship Power från och med andra kvartalet. Wärtsilä noterade den ökade aktiviteten inom offshoresegmentet under hela året och säkrade flera offshoreorder under perioden. Wärtsilä undertecknade ett betydande kontrakt med den brasilianska industrikoncernen QUIP om leverans av en fullständigt integrerad kraftlösning till ett nytt FPSO-fartyg (Floating Production Supply and Offloading). Fartyget är unikt eftersom det är det första FPSO-fartyget som kommer att drivas med gasmotorer med en effekt på mer än 100 MWe.

Under räkenskapsperioden var Power Plants orderingång 1.413 miljoner euro (1.048), en ökning med 35% jämfört med motsvarande period året innan. Den betydligt större orderingången berodde på den förbättrade finansieringssituationen i allmänhet och på återhämtningen i många tillväxtländer. Under året fick Wärtsilä flera viktiga order. Wärtsilä slöt avtal om att leverera det största gasmotorkraftverket i Afrika. Värdet på kontraktet är 120 miljoner euro och kraftverket installeras i Kamerun. Under andra kvartalet fick Wärtsilä en order från Brasilien om att bygga det största kraftverket som Wärtsilä någonsin konstruerat i världen. Värdet på det nyckelfärdiga kontraktet är närmare 200 miljoner euro och kraftverket kommer att ha en effekt på 380 MW. Dessutom fick Wärtsilä beställningar på mer än 900 MW från Bangladesh och på närmare 700 MW från Turkiet.

Services orderingång under räkenskapsperioden uppgick till 1.931 miljoner euro (1.917). Kunderna visade ett ökat intresse under året för kostnadsnedskärningar och en minskning av det ekologiska fotavtrycket och Wärtsilä erhöll flera order på miljöuppgraderingar och konverteringar.

Orderstock

I slutet av räkenskapsperioden uppgick Wärtsiläs totala orderstock till 3.795 miljoner euro (4.491), en minskning med 16%.

Ship Powers orderstock var 1.825 miljoner euro (2.553), -29%. I slutet av räkenskapsperioden uppgick Power Plants orderstock till 1.299 miljoner euro (1.362), vilket var 5% lägre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Services orderstock uppgick till 671 miljoner euro (576) i slutet av räkenskapsperioden, en ökning med 16%.