Du är här:

Lansering av nya produkter

Under första kvartalet 2010 lanserade Wärtsilä en ny produkt, Wärtsilä NOR, som är en NOx-reducerare som baserar sig på katalytisk avgasreningsteknik (SCR). Det är en testad teknik för effektiv reduktion av NOx-utsläpp.

Under tredje kvartalet lanserade Wärtsilä sin första kommunikations- och kontrollcentral, som är det första systemet som integrerar hela kontrollsystemet på ett fartyg i en enda lösning.

I september lanserade Wärtsilä det senaste tillägget till sin gasmotorportfölj, Wärtsilä 18V50SG. Motorn har en effekt på 18.321 kW, vilket gör den till det största gasdrivna generatoraggregatet i världen.

Wärtsilä lanserade även en lösning för hantering av barlastvatten som erbjuder kunderna ett tillförlitligt sätt att uppfylla Internationella sjöfartsorganisationens krav och ytterligare krav från sjöfartsmyndigheterna.

Den nya konditionsbaserade propulsionsmonitoreringstjänsten, som utvecklats utifrån Wärtsiläs fjärrövervakningsarkitektur för motorövervakningstjänster, är den första tjänsten i sitt slag på propulsionsmarknaden.

Under fjärde kvartalet lanserade Wärtsilä en effektivare version av den populära Wärtsilä 32-motorn för marina applikationer.