Du är här:

Investeringarna var betydligt lägre än avskrivningarna

Bruttoinvesteringarna under räkenskapsperioden uppgick till 98 miljoner euro (152). Dessa bestod av investeringar i produktion, logistik och informationsteknik till ett belopp av 92 miljoner euro (136) samt av investeringar i företagsförvärv och värdepapper till ett belopp av 6 miljoner euro (16). Avskrivningarna och amorteringarna under räkenskapsperioden uppgick till 116 miljoner euro (165).

Underhållsinvesteringarna kommer år 2011 att vara på samma nivå som eller något högre än avskrivningarna. Eventuella företagsförvärv kan inverka på investeringsutgifterna under året.

Bruttoinvesteringar    
MEUR 2010 2009
Övriga investeringar 92 136
Aktier och företagsköp 6 16
Koncernen 98 152