Du är här:

Sampo- och Assa Abloy-innehav avyttrade

Under tredje kvartalet sålde Wärtsilä sitt innehav i Sampo-koncernen för 35 miljoner euro. Den realiserade försäljningsvinsten var 32 miljoner euro. Under fjärde kvartalet sålde Wärtsilä sitt innehav på 7.270.350 B-aktier i Assa Abloy för 135 miljoner euro och redovisade en försäljningsvinst på 117 miljoner euro.