Du är här:

Hållbar utveckling

Den globala strävan efter en hållbar och miljövänlig utveckling är en viktig efterfrågefaktor för Wärtsilä. Den ökande oron för miljön och den strängare regleringen på både det globala och lokala planet sätter press på marinindustrin att fortlöpande undersöka nya sätt för att minska fartygens miljökonsekvenser. Wärtsilä har en bra position i minskningen av utsläpp från sjötransporter och växthusgasutsläpp tack vare bolagets olika tekniker och specialiserade tjänster. Behovet av att minska växthusgasutsläppen fortsätter också att driva på förändringar inom energisektorn.

Under andra kvartalet arrangerade Wärtsilä i samarbete med Baltic Sea Action Group (BSAG) en miljökonferens för att ta fram sjöfartslösningar som kan gynna den kraftigt förorenade Östersjön.

Wärtsilä anslöt sig till Världsbankens Global Gas Flaring Reduction-organisation som strävar efter att minska förbränningen av naturgas i samband med oljeproduktion för att reducera utsläppen av växthusgaser.

I december anslöt sig Wärtsilä till Sustainable Shipping Initiative (SSI), ett program som initierats av Forum for the Future. SSI sammanför de ledande organisationerna inom branschen för att visa vad som kan och måste göras inom sjöfart för att främja och dra nytta av en hållbar framtid.

År 2010 upptogs Wärtsiläs aktie i två nya hållbarhetsindex: ECPI Global Carbon Equity Index och OMX GES Sustainability Nordic index. Wärtsilä klassificerades också som ett PRIME-bolag av Oekom Research.

Wärtsilä har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess tio principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.

Wärtsiläs rapport om hållbar utveckling, som är en del av årsrapporten, uppgörs enligt GRI G3-riktlinjerna. Den ger en balanserad och motiverad bild av Wärtsiläs ekonomiska, miljömässiga och sociala prestationer. Hållbarhetsrapporten är granskad.