Du är här:

Balans, finansiering och kassaflöde

Kassaflödet från rörelseverksamheten under räkenskapsperioden slog alla tidigare rekord och uppgick till 663 miljoner euro (349). Nettorörelsekapitalet i slutet av perioden uppgick till 170 miljoner euro (482). Förskottsbetalningarna i slutet av perioden uppgick till 616 miljoner euro (879). De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 776 miljoner euro (244).

Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 628 miljoner euro i slutet av december 2010. De existerande finansieringsprogrammen omfattar beviljade långfristiga lån på 572 miljoner euro, icke utnyttjade bekräftade krediter på 560 miljoner euro och finska kommersiella värdepappersprogram på 700 miljoner euro. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna är 56 miljoner euro.

Soliditeten var 40,8% (40,0) och skuldsättningsgraden -0,09 (0,28).

 

Räntebärande främmande kapital    
MEUR 2010 2009
Långfristiga skulder 572 591
Kortfristiga skulder 56 73
Lånefordringar -17 -6
Kassa och bank -776 -244
Netto -165 414