Du är här:

Aktierna vid Helsingfors börs

         
31.12.2010   Antal aktier Antal röster Aktie-omsättning
1-12/2010
WRT1V   98 620 565 98 620 565 98 075 775
         
1.1.-31.12.2010 Högsta Lägsta Medelkurs1 Sista
Aktiekurs 59,25 28,19 39,86 57,10
1Enligt handelsvolym vägd medelkurs
         
Marknadsvärde   31.12.2010 31.12.2009  
MEUR   5 631 2 768  
         
Utländska aktieägare   31.12.2010 31.12.2009  
    51,0% 45,4%  

Flaggningsanmälningar

Under räkenskapsperioden har Wärtsilä blivit informerad om följande ändringar av ägarandelar:

17.12.2010 BlackRock Inc. ökade sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp. Efter transaktionen ägde BlackRock Inc. 4.941.759 aktier, vilket motsvarar 5,01% av Wärtsiläs aktier och röster.

20.12.2010 BlackRock Inc. minskade sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp. Efter transaktionen ägde BlackRock Inc. 4.898.350 aktier, vilket motsvarar 4,97% av Wärtsiläs aktier och röster.