Du är här:

Wärtsiläs aktie på Helsingfors Börs

 

Wärtsiläs aktier på Helsingfors Börs
               
      2010 2009 2008 2007 2006
Börsomsättning MEUR          
  Serie A1   - - 13,5 665,7 55,6
  WRT1V2   3 912,5 3 215,8 5 220,5 6 018,1 2 963,2
Totalt   3 912,5 3 215,8 5 234,0 6 683,8 3 018,8
Omsättning 1 000 st.          
  Serie A1   - - 289 13 412 1 716
  WRT1V2   98 076 137 102 147 205 125 257 92 322
Totalt   98 076 137 102 147 595 138 669 94 038
Omsättningsprocent %          
  Serie A1   - - 4,5 56,8 7,2
  WRT1V2   99,4 139,0 149,3 173,0 128,2
Totalt   99,4 139,0 149,3 144,4 98,4
Medelkurs EUR          
  Serie A1   - - 46,79 49,63 32,52
  WRT1V2   39,86 23,46 35,41 48,04 32,07
Lägsta/högsta EUR          
  Serie A1 lägsta - - 33,05 38,05 24,6
    högsta - - 53 58 40,99
  WRT1V2 lägsta 28,19 15,81 15,5 38,44 24,8
    högsta 59,25 30,91 52,4 58,89 41,2
Börskursen i slutet av räkenskapsperioden EUR          
  Serie A1   - - - 53,09 40,75
  WRT1V2   57,1 28,07 21,01 52,09 40,81
Aktiestockens marknadsvärde i slutet av perioden MEUR 5 631 2 768 2 072 5 023 3 898
               
1 A-aktie framtill 26.3.08.            
2 B-aktie framtill 26.3.08, därefter WRT1V.