Du är här:

Aktier och aktieägare

Wärtsilä Oyj Abp:s aktier noteras på NASDAQ OMX Large Cap-listan vid Helsingfors Börs. Det totala antalet Wärtsilä-aktier i slutet av rapportperioden uppgick till 98.620.565.

Nyckeltal/aktie
               
      2010 2009 2008 2007 2006
Resultat/aktie (EPS) EUR 3,91 3,94 3,88 2 2,74 3,72
Eget kapital/aktie EUR 16,61 15,17 12,01 13,7 12,74
Dividend/aktie EUR 2,751 1,75 1,50 4,25 1,75
Dividend/resultat % 70,31 44,4 38,7 155,1 47,0
Direktavkastning %          
  Serie A   - - - 8,01 4,29
  WRT1V3   4,821 6,23 7,14 8,16 4,29
Aktiekurs/resultat/aktie (P/E)            
  Serie A   - - - 19,4 11,0
  WRT1V3   14,6 7,12 5,41 19,0 11,0
Aktiekurs/eget kapital per aktie (P/BV)            
  Serie A   - - - 3,9 3,2
  WRT1V3   3,4 1,9 1,7 3,8 3,2
Emissionsjusterat antal aktier 1 000 st.          
i slutet av perioden   98 621 98 621 98 621 95 970 95 554
i medeltal   98 621 98 621 97 944 95 751 94 429
               
1 Styrelsens förslag.
2 3,96 euro utan effekten av kombinationen av Wärtsiläs aktieserier.
3 B-aktie framtill 26.3.08, därefter WRT1V.