Du är här:

Sammandrag av nyckeltal

Prestandamätare 20105 20094 20083 20072 20061
           
Ekonomi (milj. euro)          
Omsättning 4 553 5 260 4 612 3 763 3 190
Inköpta varor, material och tjänster -2 927 -3 593 -3 134 -2 576 -2 034
Genererat mervärde till interessenter 1 626 1 667 1 479 1 187 1 156
Löner 773 735 693 592 511
Skatter och sociala avgifter 326 337 288 242 213
Nettofinansieringskostnader 13 34 9 8 7
Dividend 271 173 148 408 167
Outdelad vinst för utveckling av affärsverksamheten 242 388 340 -64 257
Kostnader för forskning- och produktutveckling 141 141 121 122 85
           
Miljö          
Energiförbrukning totalt (TJ) 1 916 2 194 2 383 2 595 1 837
Elförbrukning (MWh) 149 047 164 022 151 169 134 543 120 782
Värmeförbrukning (MWh) 41 401 37 060 50 193 40 085 104 381
Lättolja (t) 3 623 5 662 5 432 5 816 6 825
Tungolja (t) 9 020 15 652 22 145 16 237 8 147
Naturgas (t) 12 347 11 792 11 160 22 379 10 300
Övriga bränslen (t) 3 729 3 326 1 711 1 380 145
Vattenförbrukning totalt (1 000 m³) 10 292 8 128 11 712 11 160 5 794
Förbrukning av hushållsvatten (1 000 m³) 840 808 622 634 739
Förbrukning av kylvatten (1 000 m³) 9 452 7 320 11 090 10 526 5 055
Utsläpp av kväveoxider (t) 826 1 290 1 633 1 348 945
Utsläpp av koldioxid (t) 80 234 96 749 122 669 101 705 71 092
Utsläpp av svaveloxider (t) 277 595 840 471 206
Partikelutsläpp (t) 19 28 65 30 13
VOC (t) 61 170 152 79 97
Normalt avfall (t) 38 392 49 946 35 055 32 142 29 513
Problemavfall (t) 5 175 5 857 5 154 7 472 5 308
           
Samhälle          
Utbildningsdagar (dagar/arbetstagare) 3,1 3,7 3,3 3,3 3,3
Olycksfall i arbetet som ledde till sjukskrivningar totalt 333 470 548 444 435
Olycksfall i arbetet som ledde till sjukskrivningar (antal/milj. arbetstimmar) 7,8 12,9 16,3 14,6 18,0
Sjukskrivningar (% av antalet arbetstimmar) 2,4 2,6 2,4 2,3 2,7
           
1 Uppgifterna för år 2006 inkluderar alla Wärtsiläs bolag, utom de bolag som nämns i rapporten för hållbar utveckling år 2006, kapitlet Rapporteringens omfattning.
2 Uppgifterna för år 2007 inkluderar alla Wärtsiläs bolag, utom de bolag som nämns i rapporten för hållbar utveckling år 2007, kapitlet Rapporteringens omfattning.
3 Uppgifterna för år 2008 inkluderar alla Wärtsiläs bolag, utom de bolag som nämns i rapporten för hållbar utveckling år 2008, kapitlet Rapporteringens omfattning.
4 Uppgifterna för år 2009 inkluderar alla Wärtsiläs bolag, utom de bolag som nämns i rapporten för hållbar utveckling år 2009, kapitlet Rapporteringens omfattning.
5 Uppgifterna inkluderar alla Wärtsiläs bolag, utom de bolag som nämns i denna rapport, kapitlet Rapporteringens omfattning.
           
Den information som beskriver prestandan i verksamheten har samlats in från Wärtsiläs databaser över ekonomiska, miljö- och sociala frågor. Även om man arbetat hårt för att garantera att informationen är heltäckande och felfri, kan denna information ändå inte anses vara lika tillförlitlig som den ekonomiska information som publicerats i årsredovisningen.