Du är här:

Produktansvar

Wärtsilä har som mål att utveckla miljöanpassade, tillförlitliga och säkra produkter. Wärtsilä stöder sina kunder under produkternas hela livslängd genom att utveckla miljövänliga lösningar och även erbjuda dessa lösningar för produkter som redan är i drift. Genom rekonditionering av motorer och komponenter förlängs produkternas livslängd, och genom modernisering av motorer höjs anläggningarnas prestanda till en nivå som motsvarar både nuvarande och framtida behov.

Wärtsiläs motorer är designade enligt EU-kommissionens maskineridirektiv, SOLAS-konventionen, och andra relevanta direktiv i enlighet med säkerhetskrav. Propulsionsprodukterna designas enligt SOLAS:s och andra relevanta klassificeringsinstituts säkerhetskrav. Nya motoranläggningstyper måste också uppfylla internationella säkerhetskrav. Typgodkännande söks hos klassificeringsinstitut innan nya produkter lanseras. Wärtsiläs produkter levereras med ändamålsenliga manualer som innehåller grundläggande information om produkterna samt fullständiga instruktioner för deras användning.