Du är här:

Styrning av leverantörskedjan

Wärtsiläs krav på leverantörerna omfattar allmänna, kvalitativa, produktspecifika, miljö-, arbetarskydds- och säkerhetsfrågor samt sociala frågor och juridiska ärenden. Dessa krav ingår i standard leverantörsavtal. Wärtsilä följer regelbundet upp att leverantörerna uppfyller dessa krav genom prestationsmätare och revisioner. Leverantörerna bör uppfylla dessa krav för att godkännas som leverantörer. Wärtsiläs leverantörsutvärderingar anknyter primärt till valet av leverantörer, överensstämmelse med kraven och granskning av prestationerna.