Du är här:

Wärtsilä och organisationer

Wärtsilä deltar i följande organisationers verksamhet:

IntressenterOrganisationVerksamhetens karaktär
Intresseorganistationer (Finland) Finlands näringsliv EK,
Handelskamrarna och Teknologiindustrin
Ordförandeskap (EK)
Aktivt medlemskap
Industri- och branschorganisationer
Europeiska förbundet för förbränningsmotorindustrin (Euromot), European Marine Equipment Council (EMEC), Engine Manufacturers Assosication (EMA), Cogen Europe och VDMA
Deltagande i verksamheten, Ordförandeskap (EMEC)
Standardiserings-organisationer Europeiska standardiseringskommittén (CEN), Internationella standardiseringsorganisationen (ISO)
Deltagande i verksamheten
Internationella organisationer Internationella sjöfartsorganisationen (IMO)
Internationella rådet för förbränningsmotorer (CIMAC)
Deltagande i verksamheten (IMO), Styrelsemedlemskap och deltagande i verksamheten (CIMAC)
Övriga WADE (World Alliance for Decentralized Energy), Europas kvalitetsorganisation (EFQM) Styrelsemedlemskap (WADE), Deltagande i verksamheten