Du är här:

Case: Aktiv dialog med intressenter

Wärtsilä deltog i olika slags partnerskap och initiativ inom hållbar utveckling under 2010. Att föra dialog i olika forum vid sidan av direkta relationer med intressenter ger en djupare förståelse för nyckelfrågor och förväntningar i anslutning till hållbar utveckling.

I juni anslöt sig Wärtsilä till Världsbankens Global Gas Flaring Reduction-organisation som strävar efter att minska förbränningen av naturgas i samband med oljeproduktion för att reducera utsläppen av växthusgaser.

I juni anslöt sig Wärtsilä till Global Compact Nordic Network, som är ett lokalt nätverk under FN:s Global Compact. Syftet med nätverket är att främja Global Compact, tillhandahålla inlärningsforum, visa exempel på god praxis samt inspirera och hjälpa andra företag att implementera de tio principerna.

Wärtsilä deltar i utvecklingen av god praxis för hållbarhetsrapportering, och i oktober anslöt sig Wärtsilä till GRI:s (Global Reporting Initiative) globala nätverk för organisatoriska intressenter som främjar transparens, ansvar och hållbar utveckling.

I juni 2010 ordnade Wärtsilä och Stiftelsen för ett levande Östersjön i Helsingfors en gemensam konferens för sjöfartslösningar för Östersjön. Syftet med konferensen var att tillsammans med olika intressenter, bl.a kunder, myndigheter och universitet, finna praktiska lösningar för att skydda Östersjömiljön och identifiera de framtida behoven av mer miljövänliga lösningar som hjälper sjöfartsbranschen att uppfylla sitt ansvar för miljö och samhälle.

Wärtsilä anslöt sig till Sustainable Shipping Initiative (SSI), ett program som initierats av Forum for the Future. SSI sammanför de ledande organisationerna inom branschen för att visa vad som kan - och måste - göras inom sjöfart för att främja och dra nytta av en hållbar framtid. Denna globala arbetsgrupp erbjuder de ledande aktörerna inom branschen och deras intressenter inom leverantörskedjan ramar för bedömningen av hållbarhetsutmaningar. Genom att förstå deras roll i en hållbar framtid kan företag uppnå konkurrensfördelar och samtidigt stöda utvecklingen av god policy. SSI bildades tidigare i år av Forum for the Future i samarbete med WWF, Maersk Line, BP Shipping, Lloyd's Register, Gearbulk och ABN Amro.