Du är här:

Intressentrelationer

Wärtsiläs mål är en konstruktiv och öppen dialog med företagets intressenter. Wärtsilä upprätthåller aktivt sina relationer till intressenterna och utvecklar sin verksamhet samt sina produkter och tjänster utifrån responsen från dem. På koncernnivå är bolagets mest betydande intressenter kunderna, ägarna, leverantörerna, personalen och samhället. Dotterbolagen definierar själva sina mest betydande intressenter, som förutom de ovan nämnda omfattar bland annat lokala grannar i närheten av fabrikerna samt läroanstalter och myndigheter. Tyngdpunkterna varierar mellan bolagen. Wärtsilä utvecklar kontinuerligt sin rapportering både på eget initiativ och utifrån responsen från intressenterna.