Du är här:

Wärtsilä och hållbar utveckling

Wärtsilä strävar till att erbjuda lösningar för hållbar sjöfart och således till att möjliggöra en global övergång till en mer hållbar energiinfrastruktur. Vi stöder våra produkter globalt genom hela deras livscykel. Detta skapar grunden för vårt hållbarhetsarbete, som stöds av vårt engagemang för en ansvarsfull affärsverksamhet.

Vårt engagemang för hållbar utveckling och ansvarsfull affärsverksamhet baserar sig på vår mission, vision och strategi som tillsammans med målsättningarna för en hållbar utveckling utgör grunden för utvecklingen av bolagets verksamhet och produkter. Wärtsiläs ledningssystem och andra verktyg för hållbar utveckling erbjuder oss metoder för utvärdering av resultaten och fortlöpande förbättring av våra funktioner och produkter.

Wärtsilä tillämpar globala riktlinjer, t.ex. policyn för kvalitet, hälsa, arbetarskydd och miljö (QHSE-policy) och verksamhetsprinciperna, som tillsammans med bolagets värderingar garanterar en enhetlig väg mot en hållbar utveckling. Utöver dessa principer innehåller Wärtsiläs interna koncernhandbok, övriga policyn och direktiv, samt en beskrivning av verksamhetssätten, ansvarsförhållandena och ledningssystemets struktur. Principerna för Wärtsiläs förvaltning och riskhantering samt även de viktigaste riskerna angående hållbar utveckling presenteras i Corporate Governance -översikten.