Du är här:

Förverkligande av de målsättningar för socialt ansvar som godkänts av Wärtsiläs direktion

MålsättningLäge
Fastställande av policyn för jämlika möjligheter inom koncernen. En policy för jämlika möjligheter och rättvisa anställningsrutiner har skapats och kommunicerats åt Wärtsiläbolagen och deras anställda. Målsättningen har uppnåtts.
95% av nyckelleverantörerna skall omfattas av leverantörsutvärderingen 2010. Alla dessa leverantörer skall vara godkända av Wärtsilä, och 50% av dem skall ha det högsta betyget. I december 2010 omfattades 95% av nyckelleverantörer av leverantörsutvärderingen och 62% av dem hade det högsta betyget. Målsättningen har uppnåtts.
EHS-ledningssystem implementeras i dotterbolag. Wärtsiläs dotterbolag implementerar EHS-ledningssystem planenligt. I slutet av 2010 hade Wärtsilä 40 certifierade ISO 14001-företag (som täcker 90% av personalen) och 29 certifierade OHSAS 18001-företag (som täcker 73% av personalen).
Noll förlorad tid p.g.a. arbetsolyckor på lång sikt. Dotterbolagen har implementerat sina handlingsplaner för att uppnå målet. Den positiva utvecklingen fortsatte, frekvensen för olyckor med förlorad arbetstid var 7,8 jämfört med 12,9 året innan.
Arbetssäkerhetskort för alla arbetstagare inom fältservice. En säkerhetshandbok och en e-inlärningsmodul för säkerhetsutbildning inom koncernen har färdigställts och är tillgänglig. Arbetssäkerhetskort har planerats och är tillgängliga för alla deltagare som genomgår utbildningen med godkänt betyg. De första e-inlärningsutbildningarna pågår. Den ursprungliga tidtabellen kunde inte implementeras, men målsättningen förblir.