Du är här:

Samhället

Wärtsiläs målsättning är att bidra till välmående i de lokala samhällen där företaget är verksam. Detta mål uppnås genom att skapa arbetsplatser, betala skatter och sociala avgifter, erbjuda personalen utbildningsmöjligheter, samarbeta med lokala intressenter samt genom att stöda lokal utveckling.

Utgångspunkten i Wärtsiläs verksamhetsprinciper är öppenhet och ett gott samarbete med lokala intressenter. Detta gäller såväl lokala myndigheter som personalens familjer, grannar, läroanstalter och medier. Detta sker bland annat genom öppna dörrars dagar, presskonferenser och olika slag av kommunikation till olika målgrupper.

Wärtsiläs inverkan på sysselsättning och den offentliga sektorn samt företagets välgörenhetsverksamhet presenteras i delen Ekonomiskt ansvar i denna rapport. Läs mera om konkreta åtgärder i caset Värdeskapande verksamhet i lokalsamhällen.

Bedömningen av de verkningar som operativa förändringar i Wärtsiläs dotterbolag har på lokalsamhällen görs fallspecifikt.