Du är här:

Säkerhetspraxis

Wärtsilä har en säkerhetspolicy och säkerhetsriktlinjer, som omfattar frågor i anslutning till mänskliga rättigheter och internationella standarder för bästa praxis. Policyn tillämpas också på tredje parts organisationer. Wärtsiläs säkerhetspersonal har utbildats enligt vår policy, våra riktlinjer och våra bästa praxis. Vår säkerhetschef är styrelseordförande i organisationen ASIS Finland och medlem i ASIS International organisationens förening för säkerhetsdirektörer (CSO Roundtable).