Du är här:

Produktansvar

Verksamhetsprinciperna för produktsäkerheten fastställs i Wärtsiläs arbetarskydds- och säkerhetspolicy. I avsnittet om Wärtsilä och hållbar utveckling ges närmare uppgifter om frågor i anslutning till produktsäkerheten. Under rapporteringsperioden uppdagades inga brister i produktansvar.