Du är här:

Politisk verksamhet

Wärtsilä utövar en öppen policy som erbjuder goda diskussionskontakter med myndigheter på både lokal och internationell nivå. Målet med diskussionen är att dela information och förbättra kvaliteten på lagstiftning. Wärtsilä deltar i offentligt samråd inom områden som är av betydelse för bolaget. Under 2010 gav Wärtsilä inga betydande bidrag till politiska partier.