Du är här:

Områden med svag regeringskontroll

Som ett genuint internationellt företag har Wärtsilä levererat lösningar till mer än 160 länder. Wärtsilä iakttar OECD:s och Internationella handelskammarens relevanta riktlinjer samt FN:s och EU:s sanktioner genom att stöda implementeringen av dem. Dessutom gäller Wärtsiläs verksamhetsprinciper alla anställda. Wärtsilä tillhandahåller globalt stöd för sina lösningar under hela livscykeln som ofta omspänner över 30 år. Således är Wärtsilä tidvis närvarande i länder som råkar ut för olika slags uppror, etniska konflikter, gränsdispyter eller brott mot de mänskliga rättigheterna. Att bedriva affärsverksamhet i sådana regioner framhäver vikten av ansvarsfull affärspraxis. Regeringarna och den internationella gemenskapen fastställer ramarna för företagens affärsverksamhet. Wärtsilä iakttar relevant lagstiftning och internationella konventioner. Vi har förbundit oss till hållbar utveckling och ansvarsfull affärsverksamhet och främjar de tio principerna i FN:s Global Compact inom vår inflytandesfär.