Du är här:

Konkurrensbestämmelser

Wärtsilä har ett lagbundenhetsprogram för att kontrollera konkurrensrättsliga risker. Företagsledningen har starkt engagerat sig i genomförandet av programmet. Hörnstenen i programmet är en konkurrensrättslig handbok som hålls aktuell och som innehåller en beskrivning av de konkurrensrättsliga bestämmelserna och bolagets interna anvisningar för förfarandet. Liksom under tidigare år ordnade Wärtsilä år 2010 ett antal utbildningsseminarier i konkurrensrätt för relevanta personer för att ytterligare förbättra kunskapen om konkurrenslagstiftningen och säkerställa att den iakttas till fullo.