Du är här:

Case: Säkerhetsutbildning i Wärtsilä

Säkerhet är en prioritet för Wärtsilä. Vår kultur och våra värden förutsätter att vi erbjuder trygga arbetsförhållanden genom att tillämpa högklassiga standarder för företagshälsovården och arbetarskyddet.

Projektet noll skador har utvecklat en säkerhetshandbok och en säkerhetsutbildning baserad på e-inlärning för att betona viktigheten av säkerhet vid utförandet av jobb på arbetsplatsen, i fabriker och verkstäder, eller på kontoret.

Säkerhetshandboken kommer att finnas på flera olika språk för att stöda global spridning och verksamhet.

E-säkerhetsutbildningen består av sex inlärningsmoduler och en endags case-studie om arbetssäkerhet och riskbedömning. Utbildningen har lanserats och kommer att implementeras fullt under början av 2011. Utbildningsprogrammet har certifierats av DNV.

Deltagarna som framgångsrikt slutför e-inlärningsmodulen och klarar utvärderingsförhöret får ett Wärtsilä-säkerhetskort.