Du är här:

Personal och socialt ansvar

Wärtsiläs mål är att erbjuda sina kunder det högsta värdet och de bästa tjänsterna genom att fortlöpande utveckla sin kompetens och sina arbetsmetoder. Det strategiska målet för Wärtsiläs sociala ansvar och personalstrategi är att förverkliga affärsstrategin genom att utveckla Wärtsiläs organisation och kompetens så att målen för affärsverksamheten uppnås.

Under 2010 inledde och implementerade Wärtsilä flera förändringar i organisationen för att anpassa verksamheten till förändringarna i affärsomgivningen, för att säkerställa närvaron i närheten av kunderna och ytterligare utveckla företagskulturen och enhetliga arbetssätt.

Vårt mål är att ha en energisk, kompetent och motiverad personal med spännande och meningsfulla arbetsuppgifter och karriärmöjligheter och som leds av utmärkta chefer. Vi uppmärksammar goda prestationer och respekterar mångfalden. Vi har också som målsättning att erbjuda trygga arbetsförhållanden för våra medarbetare, avtalspartner samt andra personer som arbetar på olika håll inom koncernen genom att tillämpa högklassiga standarder för företagshälsovården och arbetarskyddet.

Ett gott samhällsmedborgarskap kan uppnås genom aktivt samarbete, öppen kommunikation och goda relationer till relevanta intressenter. Wärtsiläs affärsverksamhet och relationer till sina intressenter bygger på verksamhetsprinciper som alla Wärtsiläs bolag och medarbetare är skyldiga att följa.