Du är här:

Wärtsiläs policy för kvalitet, arbetshälsa och arbetarskydd samt miljö

Våra kraftlösningar och tjänster uppfyller eller överträffar våra kunders och andra intressenters förväntningar genom att vara:

  • tillförlitliga och säkra
  • effektiva och miljövänliga
  • anpassade till gällande lagar och föreskrifter.

Med hjälp av målsättningar som fastställts av ledningen förbättrar vi fortlöpande vår prestationsförmåga och reducerar skadliga miljöverkningar för att tillfredsställda våra kunder och andra intressenter. Våra affärslokaler erbjuder en säker och hälsosam arbetsmiljö för våra arbetstagare och samarbetspartners. Vår kompetenta organisation handlar som en ansvarsfull global medborgare.

Wärtsiläs direktion godkände policyn i januari 2007.