Du är här:

Reduktion av svaveloxidutsläpp

Marina skrubbrar

Olika avsvavlingstekniker har använts i Wärtsiläs kraftverkstillämpningar. Inom marintillämpningar kan skrubbrar vara ekonomiskt mycket attraktiva för att bemöta IMO:s framtida krav på svavelutsläpp. Wärtsiläs fortgående projekt för utveckling och kommersialisering av en sötvattenskrubber för marintillämpningar framskrider väl. Tekniken som utvecklats av Wärtsilä godkändes sommaren 2009 av två stora certifieringssällskap och är således den första certifierade lösningen i sitt slag i världen. Wärtsilä kommer att leverera en marinskrubber till ett containerfartyg i augusti 2011. Detta är det första kommersiella marinskrubberprojektet för en huvudmotor. Som nästa steg pågår ett utvecklingsprojekt för en ny hybridskrubber som fungerar med både söt- och saltvatten.

Lågsvavliga bränslen

De kommande bestämmelserna som begränsar svavelhalten i marinbränslen medför nya utmaningar för kunderna. Lågsvavliga bränslen har ofta lägre viskositet än vanliga bränslen, och detta påverkar bränsleinsprutningssystemen i dieselmotorer. Modifieringar inte bara av motorn utan också av pannan rekommenderas därför i allmänhet. Wärtsilä kan erbjuda sina kunder stöd vid anpassningen till framtida lågsvavliga bränslekvaliteter.