Du är här:

Mot hållbarare lösningar

Vår viktigaste uppgift vad gäller hållbar utveckling är att tillhandahålla miljövänliga lösningar och tjänster som gör det möjligt för kunderna att utveckla sin affärsverksamhet på ett hållbart sätt. Detta förutsätter att vi fortlöpande investerar i teknologisk utveckling och sökande efter nya lösningar.

Wärtsilä prioriterar i hög grad utveckling och tillämpning av teknologier som minskar produkternas miljökonsekvenser. För att bemöta kundernas behov, förbereda sig på framtida krav och bevara ställningen som en föregångare inom branschen måste Wärtsiläs produktutveckling fortlöpande vara innovativ, beslutsam och öppen för nya teknologier. Vi strävar efter att utveckla miljövänliga produkter och lösningar på bred front, inklusive teknologier relaterade till en förbättrad verkningsgrad, minskning av gasformiga och flytande utsläpp, minskning av mängden avfall, bullerbekämpning samt hantering av avlopps- och ballastvatten. Genom en proaktiv inställning till de framtida kraven har Wärtsilä utvecklat både primära och sekundära tekniker samt utvidgat antalet användbara bränslen.

Nyckeldragen hos Wärtsiläs miljövänliga lösningar omfattar

  • Tillförlitlighet, säkerhet och lång livslängd
  • Lösningar för utsläppsreduktion
  • Alternativ till tjockolja
  • Bränsleflexibilitet
  • Lösningar som maximerar verkningsgraden med lägsta möjliga livscykelkostnader
  • Lösningar som minimerar vattenförbrukningen
  • Optimering av fartygsdesign och -drift

Investeringar i forskning och produktutveckling gynnar både Wärtsiläs kunder och miljön, både på kort sikt och över en längre tidsperiod. Det ökade globala behovet av energi i kombination med allt strängare miljökrav skapar en utmanande operativ miljö för företag inom Wärtsiläs bransch. Wärtsilä har antagit dessa utmaningar genom att förbättra produkternas energieffektivitet samtidigt som man minskat utsläppen från dem.