Du är här:

Lösningar för minskning av växthusgasutsläpp

Wärtsilä har utvecklat olika lösningar som bidrar till att minska växthusgaser. Som resultat av långsiktigt utvecklingsarbete har vi lyckats utveckla ett antal motorer med både hög verkningsgrad och låga utsläpp. Wärtsiläs teknologier och lösningar erbjuder flera alternativ för att minska inverkan av klimatförändringen.

Förbättrad verkningsgrad för motorer

En hög verkningsgrad är viktig för att kontrollera klimatförändringen, och våra produkter har låga utsläpp som uppfyller olika miljöbestämmelser. Verkningsgraden för Wärtsiläs diesel- och gasmotorer varierar mellan 42-52% beroende på motortyp.

Gas- och flerbränslemotorer

Wärtsiläs flerbränslemotor (DF) är en annan innovation som har betydande inverkan på förebyggandet av klimatförändringen. Tack vare den teknologi som Wärtsilä utvecklat kan våra kunder flexibelt använda olika bränslen i samma motor. Detta gör det också möjligt att minska miljökonsekvenserna.

DF-motorer används i kraftverk samt LNG-fartyg och andra slags fartyg. Denna enskilda lösning innebär att de totala CO2-utsläppen från alla våra nuvarande kunders applikationer för LNG-fartyg reduceras med flera miljoner ton, jämfört med traditionella gastransporter. Samtidigt förbättras tillgången till gas medan gastransporternas miljökonsekvenser minskar. CO2-utsläppen kan reduceras ytterligare med förnybara energikällor såsom flytande biobränslen.

Moderniserings- och konverteringstjänster

Wärtsilä tillämpar nya teknologier även på sina existerande produkter, vilket gör det möjligt att ytterligare minska deras miljökonsekvenser. Med hjälp av våra serviceprodukter kan vi förbättra äldre motorers verkningsgrad och minska utsläppen från dem till samma nivå som för nyare produkter. Vi konverterar också oljedrivna motorer till gas- eller biooljedrivna motorer.

Utveckling av bränsleceller

En bränslecell är en ren, effektiv och tillförlitlig energiproduktionsmetod, vilket gör den till en mycket attraktiv möjlighet för decentraliserad kraftgenerering. Läs mer om den senaste utvecklingen av Wärtsiläs program för bränsleceller i avsnittet Skapande av nya lösningar.

Värmeåtervinning för fartyg

Utöver allmän användning av spillvärme har ångbaserade kombicykler tillämpats på fartygsapplikationer sedan länge. För applikationer där spillvärmen är begränsad kvantitativt och temperaturmässigt konstruerar och lanserar vi ett ORC-system som uppfyller miljökraven inom sjöfart.

Wärtsilä har även gett ut broschyren Boosting Energy Efficiency Catalogue, som innehåller över 50 olika effektivitetsförbättrande och energisparande åtgärder för fartyg. En mer fullständig översikt över lösningarna i denna broschyr finns på www.wartsila.com.

Miljömässigt avancerade fartygslösningar

Wärtsiläs nya konstruktion av ett stödfartyg för gasplattformer (PSV) är ett toppmodernt fartyg med en utomordentlig energieffektivitet, en unik skrovform, bränsleflexibilitet och enastående fartygsegenskaper inom bland annat bränsleekonomi och lastkapacitet. Fartyget har en unik konfiguration bestående av ett elektriskt gaspropulsionssystem baserat på en kombination av Low Loss-konceptet för elektrisk propulsion och den nyligen lanserade Wärtsilä 20DF-motorn. Wärtsiläs förmåga att tillhandahålla totala konceptlösningar som omfattar fartygsdesign, propulsionsutrustning, el & automation och ett antal alternativ för sänkt bränsleförbrukning och miljölösningar har gett bolaget en betydande konkurrensfördel - i synnerhet inom specialfartyg såsom gasdrivna PSV-fartyg.

Kombicykel

Många dieselmotorkraftverk med ångbaserad kombicykel har levererats under de senaste åren. I dag ligger fokus på lanseringen av kombicykellösningar för gasmotorer med en hög verkningsgrad som uttryckligen är avsedda för kraftverk på flera hundra megawatt.

Kombinerad värme och kraft

Kraftverk för kombinerad värme och kraft (CHP) omfattar olika slags system för återvinning och användning av värmeenergi utöver generering av el. Energin kan utgöras av värme i form av hett vatten eller ånga eller nedkylning med hjälp av kylare. Det senaste steget är en avgasdriven kylare som väntas erbjuda en kostnadseffektiv CHP-lösning för olika marknadsområden.

LösningEffekt (MW)BränsleÅrlig minskning av CO2 (t)Referensteknik och -bränsle
Kraftverk med enkelt omlopp 50 Tjockolja 58 871 Pannanläggning/kol
Kraftverk med enkelt omlopp 50 Tjockolja 43 687 Gasturbin/lättolja
Kraftverk med enkelt omlopp 50 Gas 26 342 Gasturbin med enkelt omlopp/gas
CHP-motorkraftverk (total effekt 90%) 30 + 30 (Värme) Gas 83 552 Pannanläggning/kol (El.) + Pannaläggning/lättolja (Värme)
DF-motorer i LNG-fartyg 40 Gas 41 000 Ångpanna
LNG-kryssingsfartyg 68 Gas 43 000 Kryssningsfartyg/tjockolja
Konvertering till gasmotor 50 Gas 57 200 Dieselmotor/tjockolja

Som föregångare inom sin bransch bär Wärtsilä ansvar för utvecklingen och utbudet av avancerade lösningar som gör det möjligt för kunderna att minska på sina miljökonsekvenser. Detta är Wärtsiläs huvudroll i bekämpningen av klimatförändringen.