Du är här:

Social information

      2010 2009 2008 2007 2006
Personal          
  Antal anställda i slutet av år 17 528 18 541 18 812 16 336 14 346
  Personal per äffärsområde          
    Services 11 150 11 219 11 011 9 563 8 539
    Ship Power 969 1 140 1 601 2 940 2 469
    Power Plants 835 835 904 826 838
    Industrial Operations 4 210 4 911 4 883 2 642 2 187
    Övriga 364 436 413 365 313
  Personal per marknadsområde          
    Europa 9 790 10 889 11 048 9 641 8 528
    Asien 5 503 5 610 5 692 4 946 4 134
    Amerika 1 700 1 610 1 577 1 372 1 346
    Afrika 443 410 416 299 255
    Övriga 92 78 79 78 83
  Personalens medelålder 38,9 38,8 38,0 38,2 39,2
  Tillsvidare anställningar (%) 90 88 88 89 92
  Visstidsanställningar (%) 10 12 12 11 8
  Anställda i heltidsarbete (%) 97 98 98 97 97
  Deltidsarbete (%) 3 2 2 3 3
  Personalomsättning (som sagt upp sig) (%) 9,8 10,5 10,2    
  Förändring i antalet anställda (nettoeffekt) -814 -310 2 044 1 779 1 277
  Utbildningsdagar (dagar/arbetstagare) 3,1 3,7 3,3 3,3 3,3
    Ledning 3,2 3,9 2,7 5,3 3,3
    Administration 2,9 3,8 3,3 2,9 3,9
    Arbetare 3,3 3,5 3,5 2,8 2,4
  Antal förverkligade årliga utvecklingssamtal (%) 72 78 67 70 60
Könsfördelning          
  Andelen män/kvinnor (%) 86/14 86/14 86/14 87/13  
  Ledningspositioner globalt: andelen män/kvinnor
i ledningen (%)
90/10 87/13      
Regional fördelning          
  Antalet nationaliteter 109 110 111 102 87
Olycksfall          
  Antal olycksfall 971 1 169 1 127 1 159 1 116
  Antal olycksfall som ledde till minst en dags sjukfrånvaro, totalt 333 470 548 444 435
    Antal olycksfall på arbetsplatsen 274        
    Antal olycksfall under pendling 59        
  Olycksfall som ledde till minst en dags sjukfrånvaro
/ milj. arbetstimmar
7,8 12,9 16,3 14,6 18,0
Frånvarofrekvens          
  Sjukfrånvaro (% av antalet arbetstimmar) 2,3 2,4 2,2 2,0 2,4
  Frånvaro på grund av olycksfall
(% av antalet arbetstimmar)
0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
  Frånvaro på grund av yrkessjukdom
(% av antal arbetsimmar)
0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Dödsfall          
  Antal dödsfall, totalt 1 2 0 3 0
  Anställda 0 1 0 2 0
  Underleverantörer 1 1 0 1 0
Avvikelser          
  Antal avvikelser 2 4 3 2 0
  Böter för avvikelser (EUR) 26 157 17 659 2 352 1 300 0
Kundtillfredsställelse          
  Ship Power 7,6 7,4 7,4 7,5 7,4
  Services 7,9 7,9 7,8 7,7 7,6
  Power Plants 8,3 8,1 8,3 8,1 7,9
  Svar 1 932 1 859 2 204 1 575 1 477