Du är här:

Miljöinformation

    2010 2009 2008 2007 2006
Material          
  Total materialförbrukning (t) 100 896 129 320 113 772    
  Metaller (t) 69 194 85 351 94 431    
  Sand (t) 20 739 27 157 12 515    
  Kemikalier (t) 8 500 12 932 4 551    
  Övriga (t) 2 462 3 880 2 275    
Energi          
  Total energiförbrukning (TJ) 1 916 2 194 2 383 2 595 1 837
  Elförbrukning (MWh) 149 047 164 022 151 169 134 543 120 782
  Köpt elektricitet (MWh) 131 562 148 780 136 491 122 372 110 146
  Alstrad elektricitet (MWh) 17 485 15 242 14 678 12 171 10 637
  Såld elektricitet (MWh) 39 958 60 881 91 025 77 410 41 026
  Värmeförbrukning(MWh) 41 401 37 060 50 193 40 085 104 381
  LFO(t) 3 623 5 662 5 432 5 816 6 825
  HFO (t) 9 020 15 652 22 145 16 237 8 147
  Naturgas (t) 12 347 11 792 11 160 22 379 10 300
  Övriga bränslen (t) 3 729 3 326 1 711 1 380 145
Vatten          
  Total vattenförbrukning (1 000 m³) 10 292 8 128 11 712 11 160 5 794
  Hushållsvatten (1 000 m³) 840 808 622 634 739
  Kylvatten (1 000 m³) 9 452 7 320 11 090 10 526 5 055
Utsläpp          
  NOx-utsläpp (t) 826 1 290 1 633 1 348 945
  CO2-utsläpp (t) (direkta) 80 234 96 749 122 669 101 705 71 092
  CO2-utsläpp (t) (indirekta) 58 002 62 211 54 112    
  CO2-utsläpp (t) (indirekta - flyg) 35 060 37 882 45 014    
  SO2-utsläpp (t) 277 595 840 471 206
  Utsläpp av totala kolväten (t) 211 230 174 294 323
  Partikelutsläpp (t) 19 28 65 30 13
  VOC-utsläpp (t) 61 170 152 79 97
Avfall          
  Totalt avfall 43 566 55 803 40 209 39 614 34 821
  Normalt avfall (t) 38 391 49 946 35 055 32 142 29 513
  Riskavfall (t) 5 175 5 857 5 154 7 472 5 308
  Deponerbart avfall (t) 21 682 20 752 6 807 7 749 6 185
  Återvinningsbart avfall (t) 14 221 26 332 25 133 21 520 21 131
  Brännbart avfall (t) 2 542 2 862 3 115 2 873 2 197
  Deponerbart problemavfall (t) 1 127 852 694 520 1126
  Återvinningsbart problemavfall (t) 2 161 2 305 2 220 2 733 2 051
  Brännbart problemavfall (t) 1 887 2 699 2 240 4 219 2 131
Iakttagande av lagstiftningen          
  Störningar 8 8 3 8 18
  Avvikelser 3 0 8 10 0
  Klagomål 5 7 15 6 7