Du är här:

Ekonomisk information

      2010 2009 2008 2007 2006
Kunder          
  Omsättning (MEUR) 4 553 5 260 4 612 3 763 3 190
  Omsättning per världsdel (MEUR)          
    Europa 1 266 1 654 1 695 1 442 1 245
    Asien 1 754 1 937 1 792 1 432 1 141
    Amerika 1 034 1 176 689 520 582
    Afrika 390 399 379 323 181
    Övriga 109 94 57 46 40
Leverantörer          
  Köpta nyttigheter, material och tjänster (MEUR) 2 927 3 593 3 134 2 576 2 034
Personal          
  Löner (MEUR) 773 735 693 592 511
  Löner per världsdel (MEUR)          
    Europa 565 549 520 451 391
    Asien 111 106 106 84 62
    Amerika 78 66 60 53 52
    Afrika 12 9 6 3 2
    Övriga 6 4 1 1 4
  Omsättning / anställd 253 279 262 245 240
Offentliga sektorn          
  Skatter och sociala avgifter (MEUR) 326 337 288 242 213
  Skatter och sociala avgifter per världsdel (MEUR)          
    Europa 253 264 243 205 176
    Asien 35 37 28 19 19
    Amerika 31 32 15 16 16
    Afrika 5 3 1 1 1
    Övriga 2 1 0 0 0
  Erhålla stöd från offentliga sektorn (TEUR) 7 406 13 725 16 095 4 995 6 892
  Finansiella poster (MEUR) -13 -34 -9 -8 -7
Samhälle          
  Av styrelsen beviljade donationer (TEUR) 670 70 70 70 70
  Donationer, Wärtsiläbolagen (TEUR) 421 527 463 485 614
Kostnader          
  FoU-kostnader (MEUR) 141 141 121 122 85
  Miljökostnader          
    Miljöinvesteringskostnader (MEUR) 2,9 1,1 2,6 2,5 1,8
    Miljödriftskostnader (MEUR) 5,5 4,2 5,4 4,1 3,5