Du är här:

Information om hållbar utveckling

Den information som beskriver prestandan i verksamheten har samlats in från Wärtsiläs databaser över ekonomiska, miljö- och sociala frågor. Även om man arbetat hårt för att garantera att informationen är heltäckande och felfri, kan denna information ändå inte anses vara lika tillförlitlig som den ekonomiska information som publicerats i årsredovisningen.