Du är här:

Wärtsilä och utsläppshandel

Wärtsilä Italia S.p.A är det enda dotterbolaget som är föremål för EU:s utsläppshandel (ETS) på grund av fabrikens värmeanläggning. EU:s utsläppshandel har inte haft någon inverkan på företagets lönsamhet. Wärtsiläs svar till klimatförändringen är att utveckla och erbjuda produkter, lösningar och tjänster som gör det möjligt för kunderna att minska sina utsläpp av växthusgaser. Vi stöder och hjälper våra kunder att utnyttja Kyoto-avtalets flexibilitetsmekanismer (JI och CDM) i sina kraftverksprojekt. Ytterligare information om Wärtsiläs lösningar för att förebygga klimatförändringen finns i avsnittet Miljöansvar. De potentiella affärsriskerna i anslutning till klimatförändringen och Wärtsiläs produkter presenteras i anslutning till hållbar utveckling och klimatförändringar i avsnittet om riskhanteringen i Corporate Governance-översikten.