Du är här:

Samhällsstöd

På den lokala nivån stöder vi medborgaraktivitet, kultur och välfärd. Wärtsiläs styrelse har understött barn- och ungdomsarbete, försvarsarbete, krigsinvaliderna samt medicinsk och teknisk forskning. År 2010 donerade Wärtsiläs styrelse totalt 670.000 euro till dessa ändamål. Denna summa innehåller 600.000 euro donationer till finländska universitet.

Av styrelsen beviljade donationer
           
TEUR 2010 2009 2008 2007 2006
Totalt 670 70 70 70 70
           
Donationer till lokala organisationer¹
           
TEUR 2010 2009 2008 2007 2006
Totalt 421 527 463 485 614
           
1 2006 innehåller uppgifterna för de tolv största bolagen och 2007–2008 för de fjorton största bolagen. 2009–2010 innehåller uppgifterna för de 15 största Wärtsiläbolagen samt för moderbolaget.