Du är här:

Offentliga sektorn

Wärtsilä betalar olika sociala avgifter och skatter till staten i de länder där bolaget är verksamt. Under redovisningsperioden 2010 uppgick inkomstskatterna och de sociala avgifterna till 326 miljoner euro. Arbetstagarnas sociala avgifter används till att finansiera pensioner och arbetslöshetsskydd samt övriga sociala förmåner som skapar trygghet och förbättrar livskvaliteten för bolagets medarbetare och deras familjer.

Wärtsiläbolagen får även stöd från den offentliga sektorn. Stöden från den offentliga sektorn år 2010 var 7 miljoner euro och de anknöt bland annat till forsknings- och produktutvecklingsprojekt såsom det betydande forskningssamarbetsprojektet HERCULES.