Du är här:

Leverantörer 

Leverantörerna spelar en betydande roll i vår leveransprocess. Vi strävar efter att skapa varaktiga partnerskap med våra nyckelleverantörer för att säkra en ömsesidig förståelse och förmåga att reagera på våra strikta process- och produktkrav. Utöver ekonomiska fördelar ger partnerskapet mervärde till leverantörerna i form av det kompetens- och utvecklingsstöd som vi erbjuder och samtidigt drar Wärtsilä nytta av leverantörernas kompetenser. Ett lyckat partnerskap kan även leda till internationalisering av den lokala leverantören, om leverantören blir en del av vår globala leveranskedja. Värdet på de nyttigheter, material och tjänster som Wärtsilä köpte år 2010 var 2.927 miljoner euro. Största delen av våra över 3.700 aktiva leverantörer finns i Europa, där även våra största produktionsanläggningar är belägna. Vi investerar också kontinuerligt i utvecklandet av ett starkt leverantörsnätverk i Asien.