Du är här:

Finansiärer och aktieägare

Finansiärer

År 2010 var Wärtsiläs finansiella poster  -13 miljoner euro. Vid slutet av året uppgick Wärtsiläs räntebärande främmande kapital, netto till -165 miljoner euro, soliditeten till 40,8% och skuldsättningsgraden till -0,09.

Aktieägarvärde

Till aktieägarna föreslås att 271 miljoner euro utdelas i dividend. Målsättningen är att dividenden skall utgöra 50% av det operativa resultatet per aktie. Den aktiespecifika dividendutdelningen presenteras i noterna till bokslutet. Wärtsiläs resultat per aktie var 3,91 euro/aktie, och marknadsvärdet vid slutet av 2010 var 5.631 miljoner euro.