Du är här:

Case: Värdeskapande verksamhet i lokalsamhällen

Wärtsilä skapar både direkt och indirekt värde för olika intressenter i de lokalsamhällen där bolaget är verksamt. Wärtsilä har genomfört hållbarhetsprogram som har gynnat människorna i lokalsamhällen i hela världen.

Efter den ödesdigra jordbävningen i Haiti erbjöd Wärtsilä tekniskt stöd, arbetskraft och reservdelar avgiftsfritt till den lokala kraftverksmyndigheten Electricité de Haiti för att återuppbygga kraftverksinfrastrukturen. Wärtsilä skickade ett expertteam till Port-au-Prince tre veckor efter jordbävningen som förstörde stora delar av staden. Teamet inspekterade skadorna på Varreux-kraftverket och hjälpte de lokala kraftverksoperatörerna med att starta de oskadade motorerna för att generera el till lokalsamhället.

Wärtsilä har bestämt sig för att donera 1,5 miljoner euro för att främja vetenskapen, forskningen och undervisningen vid finländska universitet. Universiteten är viktiga samarbetspartner för Wärtsilä inom forskning och produktutveckling. Genom denna donation ville Wärtsilä stöda en fortsatt framgång och hög kvalitet inom den högre utbildningen i Finland även i framtiden.

Wärtsilä understödde ett välgörenhetsprojekt i byn Guiyan i Guanghan City, Kina, där en lågstadieskola för 250 elever byggdes efter jordbävningen i Wenchuan 2008, då närmare 7.000 skolor förstördes. Projektet fick stöd från fonden China Children and Teenagers' Fund och från lokalförvaltningen. Projektet fick donationer från närmare 30 företag och 100 privatpersoner samt den finska ambassaden. Dessutom deltog ett stort antal volontärer i arbetet.

Målen för Kyrkans Utlandshjälps humanitära projekt i södra Sudan i Afrika är att bygga skolbyggnader, utveckla utbildningsmöjligheterna och främja yrkesutbildningen. Wärtsilä stöder projektet inom ramen för ett flerårigt partnerskapsprogram. Den första skolbyggnaden är klar och den andra håller på att slutföras.

I Brasilien har Wärtsiläs medarbetare deltagit i en volontärgrupp med namnet Grupo Grãos sedan 2003. Frivilligaktiviteter ordnas samtidigt i alla städer där Wärtsilä har kontor eller långsiktiga projekt och kontrakt. År 2010 ordnades en speciell "Doers Day" i tio städer, och den samlade 496 frivilliga, varav 186 var Wärtsilämedarbetare. Institutioner som understöds är hem för föräldralösa barn, daghem och skyddshem för psykiskt och fysiskt handikappade personer. De frivilliga lekte med barn och sällskapade med äldre, utförde reparations- och måleriarbeten samt donerade blod och benmärg. Frivilligarbetet samt Wärtsiläs donation och stöd har lett till stora förbättringar i de understödda institutionerna och bidragit till bättre livskvalitet i lokalsamhället. Våra samarbetspartner i Doers Day bestod av sex kunder och flera leverantörer.

Läs mera om Wärtsiläs samhällsengagemang och sociala prestanda under socialt ansvar.