Du är här:

Vad betyder hållbar utveckling för Wärtsilä?

Klimatförändringen och den knappa tillgången på naturresurser förutsätter innovativa och kreativa lösningar.

Som teknologisk föregångare är vårt ansvar att utveckla sådana produkter och lösningar som gör det möjligt för våra kunder att utveckla sin egen verksamhet på ett hållbart sätt.

I vår översikt över hållbar utveckling hittar du mera information om vårt engagemang för hållbar utveckling, vårt ekonomiska, miljö- samt sociala ansvar såväl som djupgående information om våra produkter och FoU.