Du är här:

Wärtsiläs riskprofiler och ansvarsområden

RiskerRiskprofil  Policy eller andra riktlinerAnsvariga
Strategiska risker   Wärtsiläs strategi och verksamhetsplaner Wärtsiläs styrelse, direktionen och affärsområdena
Risker i anslutning till affärsomgivningen Wärtsiläs strategi och verksamhetsplaner Direktionen och affärsområdena
Marknads- och kundrisk Wärtsiläs strategi och verksamhetsplaner Direktionen och affärsområdena
Risker i anslutning till konkurrensläge och priser Wärtsiläs strategi och verksamhetsplaner Direktionen och affärsområdena
Politiska och legislativa risker Olika riktlinjer och riskhanteringspolicy Affärsområdena, FoU, Riskhanteringen (RM) och juridiska funktionen
Risker i anslutning till klimatförändringen och hållbar utveckling

QHSE-policy, verksamhetsprinciper, ledningssystem (ISO 14001 & OHSAS 18001)

Affärsområdena, FoU och funktionen för hållbar utveckling
Teknologiska risker Patent och industriella rättigheter produktgarantier Affärsområdena och FoU-funktionen
Operativa risker   Wärtsiläs strategi och verksamhetsplaner Direktionen och affärsområdena
Tillverkningsrisk Produktionssystem, kontinuitetsplaner (BCP) Wärtsilä Industrial Operations (WIO) och affärsområdena, produktionsriskgrupp
Leverantörs- och underleverantörsrisk Leverantörskrav och leverantörshanteringssystem, kontinuitetsplaner (BCP) Affärsområdena och Corporate Supply Management (CSM), leverantör- och underleveransriskgrupp
Risker i anslutning till produkternas livscykelkvalitet och tillförlitlighet Ledningssystem (ISO 9001), säkerhetsinstruktioner och manualer, riskhanteringspolicy, riskelimineringsinstruktioner inom FoU WIO, FoU-funktionen, affärsområdena samt RM- och juridiska funktionerna, kvalitetsriskgrupp
Kontraktrisk Standardkontrakt Juridiska funktionen och affärsområdena, anvarsriskgrupp
Risker i anslutning till råvarupriser Kontroll av produktionskostnader Affärsområdena och finansfunktionen
Datasäkerhetsrisk Datasäkerhetsprinciper Affärsområdena och IM-funktionen
Skaderisker   Riskhanteringspolicy and riktlinjer Wärtsiläs affärsområden och RM-funktionen
Personalrisk Ledningssystem ( OHSAS 18001), resesäkerhetsinstruktioner, riktlinjer för krishantering och säkerhetsplaner för fastigheter Affärsområdena, HR- och RM- funktionerna
Naturkatastrofer Krishanteringsinstruktioner, kontinuitetsplaner (BCP) Affärsområdena och RM-funktionen
Eldsvåda, transportrisker och andra olyckor Ledningssystem (ISO 14001 & OHSAS 18001), säkerhetsplaner för fastigheter Affärsområdena, RM- och fastighetsfunktionerna
Finansiella risker   Finansieringspolicy Affärsområdena och finansfunktionen
Valutarisk Wärtsiläs strategi och verksamhetsplaner Affärsområdena och finansfunktionen
Ränterisk Wärtsiläs strategi och verksamhetsplaner Affärsområdena och finansfunktionen
Likviditets- och refinansieringsrisk Wärtsiläs strategi och verksamhetsplaner

Affärsområdena och finansfunktionen

Kreditrisk Kreditpolicy Affärsområdena och finansfunktionen