Du är här:

Finansiella risker

De finansiella riskerna är presenterade i koncernbokslutet, not 33.