Du är här:

Dotterbolagens verkställande direktörer

Dotterbolagens verkställande direktörer ansvarar för att de lokala service-, försäljnings- och produktionsresurserna är rätt dimensionerade i förhållande till affärsområdenas behov, för personalutveckling och för att verksamheten uppfyller normerna i koncernens kvalitetssystem, för att verksamheten följer gällande lag och affärspraxis i respektive land samt att kommunikationen i dotterbolagen sköts i enlighet med koncernens målsättningar.