Du är här:

Övrig ledning

Koncernledning

Wärtsiläs koncernledning består av direktionen och av följande direktörer som ansvarar för olika koncernledningsfunktioner:

Yngve Bärgård
Inköpsdirektör
Född 1958, ingenjör

Päivi Castrén
Personaldirektör
Född 1958, psykologie magister

Maj-Len Ek
Ekonomidirektör till 31.8.2010
Född 1948, dipl.ekon

Per Hansson
Direktör, koncernutveckling
Född 1967, dipl.ing

Anu Hämäläinen
Ekonomidirektör, från 1.9.2010
Född 1965, ekon. mag

Osmo Härkönen
Kvalitetsdirektör
Född 1949, dipl.ing

Johan Jägerroos
Direktör, intern revision
Född 1965, ekon. mag

Esa Kivineva
IT-direktör (CIO)
Född 1961, tekn.dr

Markus Pietikäinen
Finansdirektör
Född 1975, ekon. mag